Wykład s. Danuty Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.
Tomasz z Akwinu