Wykład s. Danuty Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Gdzie księgi są, tam nie ma miecza, gdzie miecz, tam nie ma ksiąg.
Aoada Zara