Promocja „Na Sieradzkich Szlakach", nr 2 i 3/2018 oraz książki „Sieradzanie w drodze do niepodległej” < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytaj nie dlatego, iżby temu, co czytasz, się przeciwstawiać i to zbijać; ani dlatego, by temu wierzyć i to brać za rzecz oczywistą, ani też dlatego, by mieć temat do rozmowy i dyskusji,
lecz dlatego, by rzecz czytaną ważyć i rozważać. [...] Czytanie wzbogaca człowieka.

Francis Bacon