Od Donalda do Diodaka, czyli podróż po komiksowym uniwersum Disneya. < PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Każda książka ma współtwórcę w swoim czytelniku.
Maurice Barrés