Magda Umer, Andrzej Poniedzielski "Jak trwoga, to do bloga" < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Każda książka ma współtwórcę w swoim czytelniku.
Maurice Barrés