Zofia Turowska "Fotobiografia : Zofia Turowska o Zofii Nasierowskiej" < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki.
Stanisław Zieliński