Porucznik Jan Piwnik Ponury w akcji na więzienie w Pińsku - odczyt doktora Tomasza Matuszaka < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz